English Club

 
English Student's Club_plakat.jpg
 

Infomace o english clubu

Naším cílem je poskytnout studentům možnost zdokonalení konverzační angličtiny v bezpečném a známém prostředí školy. Klub je veden rodilými mluvčími. Studenti mají možnost aktivního zapojení, osobního rozvoje a navazování zdravých vztahů s vrstevníky.

Program klubu se každý týden obměňuje. Jsou zahrnuty pohybové a intelektuální hry a soutěže, různá konverzační témata. Na klubech se budou žáci setkávat s novou slovní zásobou formou zážitkového učení a také bude poskytnut prostor na jakékoli otázky týkající se anglického jazyka a gramatiky.

Místo a čas konání dle domluvy.