Impact Club

 
 

volnočasový zážitkový klub pro studenty

CO JE IMPACT?
Mnohaletý program pocházející z Rumunska zaměřený na osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich vztah ke komunitě v které žijí. Program stojí na osvojení si těchto schopností:
- být aktivním občanem
- být schopným vedoucím
- být iniciátorem


ČEMU SE STUDENTI NAUČÍ?
Studenti se učí zodpovědnosti, zdravému vnímání sebe a lidí kolem, integritě, důvěře, respektu, prevenci, odvaze, empatii, vytrvalosti, týmové spolupráci a mnoha dalším užitečným schopnostem. Ty jsou předávány formou her, zážitků, příběhů a praktickou službou svému okolí. Nikoli pouze pasivním přijímáním teoretických poznatků.

Ústředními tématy jsou právě komunita, vztahy, zdraví, životní prostředí, různorodost, násilí atd.

PROJEKT
Kromě pravidelných setkání je velkou součástí praktický projekt, kdy studenti mají možnost vidět potřeby svého okolí a vytvořit jejich praktické řešení. Např. postavení laviček, nových odpadkových košů nebo cokoli studenty napadne. Studenti iniciují projekty sami za podpory svého vedoucího ať už ve škole či ve městě.