KDO JSME

 

Young Life působí v České republice od roku 1992 a je součástí celosvětové organizace, která vznikla v USA v roce 1941.

Jsme dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi. Skrze naše organizované i spontánní aktivity jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubové a kreativní setkání, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Snažíme se studentům naslouchat, vést je a podporovat je tak v době dospívání skrze přátelské vztahy.

IMG_1285.jpg

Jsme tým mladých lidí žijících v Brně různého věku a zaměření. Jsou mezi námi studenti i pracující. Všechny nás ale spojuje touha pomáhat mladým lidem trávit kvalitně volný čas, podporovat navazování přátelským vztahů v bezpečném prostředí a předávat zdravé křesťanské hodnoty. Vracíme se k hodnotám na kterých dříve stála naše země a lidé jako Jan Hus, Jan Amos Komenský i Tomáš G. Masaryk.

Naši vedoucí navštěvují místní křesťanské sbory státem uznaných církví, převážně Církve bratrské a apoštolské.

uni_214562260660004.jpg

Působíme na základních a středních školách, vedeme zájmové kroužky a studenty, kteří mají zájem zveme na volnočasové aktivity mimo školu, na letní campy. Součástí našich mimoškolních aktivit bývají hry, kreativní činnosti a také krátká 10ti minutová zamyšlení nad příběhem z Bible.
Stojíme si za tím, že víra je osobní věc a respektujeme názory a přesvědčení každého člověka.

Pro zájemce pořádáme i pravidelná setkávání se studenty, kterým říkáme skupinky (YoungLifers). Na těchto setkáních mluvíme otevřeně o našich životech, víře. Většinou se setkáváme u někoho z vedoucích doma.

tea-time-3240766_960_720.jpg

Jsme velmi rádi když můžeme potkat i rodiče studentů. Je pro nás důležitá jejich důvěra a naše transparentnost.

Pokud by Vás zajímalo cokoli k našim aktivitám a naší činnosti, prosím neváhejte se nám ozvat.