CO DĚLÁME

IMG_0837.jpg

CO DĚLÁME

Ve spolupráci se školami,volnočasovými centry a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka
rodilými mluvčími, vedeme různé zájmové kroužky, pořádáme kluby a filmové večery.  

Jsme schopni na poptávku škol a jiných institucí vést různé aktivity, program Impact pro osobnostní rozvoj atd. 

Vyvrcholením celého roku jsou letní kempy a víkendovky.  

Wyld Life - pro studenty od 10 do 14 let
Young Life - pro studenty od 13 do 19  let

V BRNĚ JSME OD ZÁŘÍ 2013 A OD TÉ DOBY PŮSOBÍME NA ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.

Co nás čeká? Aktuální aktivity můžete sledovat na našem facebooku.