Sebeobrana

 
web_sebeobrana.jpg
 

Informace o kroužku

V dnešní době je potřeba poznat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného konfliktu či napadení. Zejména mladí lidé jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebekontrole a potlačovat v sobě tendence řešit konflikty násilím. V daných lekcích se studenti budou učit primárně jak se fyzickému kontaktu vyhnout. Avšak jakmile dojde k napadení, je nutné být přípraven odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a dostat se z nebezpečí.

Na lekce stačí tepláky a obyčejné tričko.

Lektor: JB

Tento kurz nabízíme jak ve školách tak ve volnočasových centrech.